Volgende werkdag in huis!
Groot assortiment, Scherpe prijzen
Meer dan 25 jaar kennis & ervaring
Altijd een deskundig advies op maat!
Volgende werkdag in huis!

Groot assortiment, Scherpe prijzen

Meer dan 25 jaar kennis & ervaring
Altijd een deskundig advies op maat!
SDB Living
  • 0

Privacy

1.2. Privacy Statement PMS-Signing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van PMS-Signing, en PMS-Siging Shop (hierna: PMS-Signing). Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 23 mei 2018.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van ons klantenbestand. Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@pms-signing.nl.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Voor behandelen van uw bestellingen verzamelen wij uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer een betaalgegevens. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd. Tevens verzamelen wij bestanden die door u worden ge-upload en/of gebruikt voor onze producten. Indien u contact opneemt met onze medewerkers (online, per mail of telefonisch) kunnen zij uw gegevens verzamelen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren en worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PMS-Signing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Contact- of aanmeldformulier en e-mail

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u ons een e-mail stuurt, wordt deze opgenomen in ons e-mailarchief. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De berichten kunnen (t.g.v. wettelijke bewaarplicht en/of back-up procedures) gedurende 7 jaar bewaard worden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PMS-Signing of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van PMS-Signing of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Via Google Analytics verkrijgt PMS-Signing inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan PMS-Signing de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. PMS-Signing kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens om gaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij de gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij wij verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Ook heeft u onder omstandigheden het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail info@pms-signing.nl.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden, horen wij dit graag van u. u heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

PMS-Signing
Meikade 2a
6718VJ Ede (Nederland)

E: info@pms-signing.nl